Göz Enfeksiyonları

Göz Enfeksiyonları
23 Eylül 2014 tarihinde eklendi.

Günümüzde bilginin yenilenme, çoğalma, yayılma hızı ve teknolojideki gelişmeler sonucu insan yaşamı uzatılmış, kanser dahil yaşamı tehdit eden pek çok hastalıkta ölümün geciktirilebilmesi sağlanmıştır. Buna paralel olarak göz hastalıklarının tanı ve tedavisinde de büyük değişimler yaşanmaktadır. Başta katarakt, vitreoretinal hastalıklar, kırma kusurları ve glokom olmak üzere gözün tüm alt dallarında daha iyi sonuçlar daha kısa sürede elde edilebilmektedir. Oysa göz kamaştıran en pahalı ve yeni teknolojilerin ne kadar kırılgan ve yetersiz olabileceğini hatırlatan, en başarılı tedavi ve ameliyatların kısa süre içinde trajediye dönüşmesine sebep olan gözle görünmeyen mikroorganizmalar hep bizimledir ve zaman zaman kendilerini hatırlatmaktadır.

Enfeksiyon hastalıklarının bilimsel tarihine sıradan bir bakış bile son 150 yılda katedilen büyük mesafeyi gözle önüne serer. Molluscum contagiosumda inklüzyon cisimcikleri 1841 yılında, kuduzdaki Negri cisimcikleri 1905 yılında gösterilmiş, tavşan gözünde herpetik keratit 1913 yılında oluşturulmuş, viral etkenlerle deneysel üveit 1924 yılında von Szily tarafından gerçekleştirilmiştir. Hücre içi sitopatik etkiler 1939 yılında elektron mikroskobu ile tanımlanmıştır. İkinci dünya savaşı sonrası yaygınlaşan antibiyotik kullanımı insanlığın kalıcı zaferi olarak görülmüştür. Son yıllarda moleküler düzeyde elde edilen bilgiler ile mikroorganizmaların genetik haritaları çıkarılmış, kiminin değiştirilmiş, bir kısmı taşıyıcı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Okuyucu bu aşamada enfeksiyon hastalıklarında yeni ne olabilir diye düşünebilir. Aslen yeni olan insandır, her nesil bilimsel alanda sağladığı gelişmelerin verdiği sonsuz özgüven ile daha ileri ve uzak ufuklara koşarken, en küçük ihmalde veya doğasını değiştirdiğinde yaşam alanını paylaştığı küçük canlılarla yeniden tanışmaktadır. En sıradan gözüken bir adenovirus keratokonjonktivitinde veya herpes keratitinde hayal kırıklığı ve çaresizlik yaşamayan bir göz hekimi var mıdır?

hamile-göz-enfeksiyonuGünümüzde gözün enfeksiyon hastalıkları çeşitliliği, tanısal karmaşası, tedavide karşılaşılan zorlukları ile tüm dünyada önemli morbidite sebebi olmaya devam etmektedir. Kişisel düzeyde yarattığı görme işlevi kaybı ve mutsuzluk yanında ülke ekonomisine, sosyal güvenlik sistemlerine de ağır yük getirmektedir. Kişinin işinin aksaması, veriminin düşmesi, tanı ve tedavinin sürekli artan maliyeti ve bunun önemli bir kısmının ülke dışına aktarılmak zorunda olunması konunun ciddiyetini arttırmaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi 2013 yılı Nisan Kursu programını oküler enfeksiyonlara ayırmış, sürekli ilerilere bakarken yanı başında duranı hatırlatmayı amaçlamıştır. Önleme ve korunmaya yönelik temel konulara özel bir önem verilmiş, gözün tüm kısımlarını ilgilendiren enfeksiyonlar ayrı ayrı ele alınmıştır. Antibiyotik kullanımının gerektirdiği özen, seçicilik ve dikkat farklı yerlerde çeşitli kez vurgulanmıştır. Klasik bilgilerin yanı sıra güncel gelişme ve değişimlerin de yansımasına gayret edilmiştir.

Nisan Kursu programının hazırlanmasında emeği olan Ankara Şubesi eski başkanı Sn. Özlem Evren Kemer’e, fedakarca çalışan başta şube sekreteri Sn. Ümit Ekşioğlu olmak üzere yönetim kurulu üyelerine, elinizde tuttuğunuz kitaba katkı sunan tüm değerli yazarlarımıza ve görev aldıkları birimlere, olanakları ölçüsünde maddi destek sağlayan ilaç endüstrisinin Türkiye temsilcilerine, ve hazırlık aşamalarında yardımlarını esirgemeyen ve yol gösteren Türk Oftalmoloji Derneği Merkez Yönetim Kuruluna başkanı Sn. Prof. Dr. Süleyman Kaynak’ın şahsında teşekkür ederim.

Kaynak: Prof. Dr. Hayyam Kıratlı Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi Başkanı


Alt Kısımdan Doktor'a Sor

Alt kısımdan Doktorumuza Sorularınızı Sorabilirsiniz...

Sayfa başına git