Enfeksiyonlar Hakkında Bilgiler

Enfeksiyonlar Hakkında Bilgiler
23 Eylül 2014 tarihinde eklendi.

Biyoloji tarihinin önemli bir kısmı, konakçı nüfusunu çoğaltmak ve daha geniş bir yaşam alanı elde etmek üzere çoğalan patojen ajanlarla, yine hastalıklardan korunmak ve nesillerini devam ettirmek isteyen insanlık arasındaki rekabetten oluşmaktadır. Amerika kıtasında, Aztek ve İnka uygarlıklarının ortadan hızla kalkmasında nasıl ki eski dünyadan getirilen çiçek virüsünün rolü büyük ise, orta çağı belirleyen en önemli faktörlerden birisi nasıl ki “kara veba” ise, ya da son yüzyıldaki savaşlı dünyada tifüsten koleraya, trahomdan sıtmaya pek çok enfeksiyon insanlığı zorladı ise çağımızda da ikide bir ortaya çıkıp insanlığı güç duruma düşüren bir çok virütik hastalık hala bu rekabetin devam ettiğini göstermektedir.

Bu nedenle tarihi bakımdan enfeksiyon sadece enfeksiyon değil , insanoğlunun dünya yüzündeki yayılımı ve yaşantı tarzını da derinden etkileyen bir olgudur.

Sterilizasyon teknikleri geliştireli nerdeyse 150 yıl oldu ve bu tekniklerin çeşitleri giderek artıyor. Ama hala, hekimlerin en büyük korkusu enfeksiyon. Göz ameliyatlarından sonra oluşan enfeksiyon sıklığı, daha 100 yıl kadar önce %10’larda iken, asepsi, antisepsinin bu alanda kullanılması, daha sonra antibiyotiklerin keşfedilmesi, mikrocerrahi uygulanması vb. gibi etkenler ile bugün %0.04’lere düşmüştür. Ancak hala sıfır değildir ve hala göz hekimlerinin en önemli korkusudur.

enfeksiyonlarSon yıllarda bir birbiri ardına çıkan antibiyotikler ve diğer tedavi ediciler, her türlü enfeksiyonun tedavisinde her zaman büyük adımlar atılmasını ve bir çok hastalığın ortadan kalkmasını sağlamıştır. Ancak bu süreç hiçbir zaman bitmeyecektir. Hekimliğimizin bir yanı her zaman mikrobiyolojik ajanlarla savaşmaya devam edecektir. Hekimliğimizin diğer yanı ise, aslında maliyet sınırlandırmaları ve hukuki düzenlemeler ile ilgilenmek durumundadır. Gerçekten de, hekimlik giderek hukuki sınırlandırmalar ile maliyet sınırlandırmaları arasında sıkışıp kalmış görünmektedir. Bu durum, esasta hekimin hukuki terminoloji ile “tedavi etme özgürlüğünün” kaybedilmesine, yani tedavi yaparken, tıbbi ölçeklerden ziyade mali ve hukuki ölçekleri daha ön planda tutmaya zorlanmasına yol açmaktadır.

Hekimlerin emeğini çok ucuza maletmeyi planlayan, çok kısa sürede çok hastaya bakılmasını öngören “sayısal sağlık sistemleri” aslında, iyi hekimliği öldürürken zaman içinde hekime çok kolay ulaşan ama bir türlü tedaviye ulaşamayan toplumlar yaratacaklardır. Temelde bu bir bakıma insanlığın geri dönüşüdür ve şatafatlı sağlık haberleri bu gerçeğin üzerini örtememektedir. Sayısal sağlık sistemleri, çok ucuza ve çok acımasızca çalıştırılan eli kolu bağlanmış sağlık personeli ve esir düşmüş cerrahların karşısında acaba “mikroptan yana mı” yer alıyorlar ?

Türk Oftalmoloji Derneği Ankara Şubesi, TOD 33. Oftalmoloji Kursunun konusunu “Oküler Enfeksiyonlar” olarak belirlemiştir. Böylece , bu yoğun tıbbi düzenleme bombardımanı altındaki hekimlerimizin her zamanki gibi her şeye rağmen “iyi hekimlik ” yapma çabasına katkıda bulunmayı amaçlanmaktadır. Bu çabaları için TOD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hayyam Kıratlı ve Sekreteri Ümit Ekşioğlu başta olmak üzere tüm yönetim kurulumuza ve bu hazırlıklarda görev alan tüm birimlerimize ve katkıda bulunan meslektaşlarımıza teşekkürü borç biliriz.

Türk Oftalmoloji Derneği aynı zamanda bir vefa kurumudur ve bu toplantıyı, camiamıza büyük katkıları olmuş bir hocamız merhum Prof. Dr. Fikret Mutlu anısına yaparak bu çok anlamlı görevini yerine getirmektedir.

Bu kursa emek veren tüm yöneticilerimize, katkıda bulunan ve önemli bir kaynak olarak bu kitabın ortaya çıkmasını sağlayan meslektaşlarımıza olağanüstü çabaları için minnetlerimizi sunarız.

Saygı ve Sevgilerimle,

Kaynak: Prof. Dr. Süleyman Kaynak Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı


Alt Kısımdan Doktor'a Sor

Alt kısımdan Doktorumuza Sorularınızı Sorabilirsiniz...

Sayfa başına git