Çocuklarda Geç Konuşma Nedenleri Nelerdir?

Çocuklarda Geç Konuşma Nedenleri Nelerdir?
11 Eylül 2014 tarihinde eklendi.

Çocuklarda geç konuşma problemi genetik, duyusal, nörolojik ya da nöropsikiyatrik bir bozukluktan kaynaklanabilmektedir. Bunun dışında herhangi bir sebebe bağlı olmadan da ortaya çıkabilmektedir. Çocuklarda yaşanan bu problemin riskini ailede geç konuşan bireylerin olması, düşük doğum ağırlığı, erken doğum ve cinsiyet gibi faktörler arttırmaktadır. Genellikle erkek çocuklarının kız çocuklarına göre daha geç konuştuğu gözlemlenmiştir ancak bu durum tüm erkek çocuklarının geç konuşacağı anlamına gelmemektedir.

Çocuklar genel olarak ilk 6 ayda heceleri çıkarmaya başlamakta, 12 aydan sonra ise kelimeleri dile getirmeye başlamaktadır. 18 aylık bir çocuk kelime dağarcığını oluşturur ve 24 aydan itibaren iki kelimeyi bir araya getirmeye başlamaktadır. Bu aşamaların herhangi birisinde geri kalmış olan çocukların dil ve konuşma yönünden detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Çocuklarda geç konuşma problemi genellikle aileler tarafından önemsenmeyen konular arasında yer almaktadır. Ancak 2 yaşında hala konuşmaya başlamamış olan bir çocuk 3 – 4 yaşında geldiğinde hala yaşıtlarına yetişememiş olabilmektedir. Konuşma problemlerinin erken teşhis edilmesi ve gereken müdahalelinin uygulanması sayesinde çocukların gelişimsel eğrilerinin değiştirilmesini sağlayabilmektedir.

Çocuklarda geç konuşma problemi erken müdahaleyle çocuğun akranları ile arasındaki açığı kapatabilmesi için oldukça önemlidir. Dil ve konuşma bozukluğu terapisi alan çocuklarla, bu konuda hiçbir yardım almayan çocuklar karşılaştırıldığında çocukların kelime dağarcıklarında yaşanan artışın, konuşma bozukluğunda yaşanan düzelmenin ve kelimelerin bir araya getirilmesi oranındaki artışın kolaylıkla fark edilebildiği söylenebilmektedir. Terapi alan çocukların aynı zamanda sosyal becerilerinde de bir artış yaşandığı gözlemlenmiştir. Kısacası çocuklarda geç konuşma problemi erken teşhis ve gereken müdahalelerle düzeltilebilecek bir problemdir. Konuşma bozukluğu konusunda yardım almayan çocukların uzun vadede kelime dağarcığı, dil bilgisi, okuma algısı gibi noktalarda kendi yaşıtlarından oldukça geri kaldığı görülmektedir.

Çocukların Geç Konuşma NedenleriGeç konuşan çocuklar için uygulanan terapide öncelikle uzman çocuğun ebeveynleriyle kapsamlı bir görüşme yapmakta ve günlük rutinlerini öğrenerek durumu detaylı bir şekilde değerlendirmektedir. Değerlendirmeden sonra çocuğun işitsel algıda ve ifade de hangi yaş aralığında bulunduğu tespit edilmektedir. Daha sonra uzman aileyi bilgilendirerek çocuğun yaşıtları ile aynı düzeye ulaşabilmesi için nasıl bir plan uygulanacağını açıklamaktadır. Daha sonra ailenin de katılımı ile terapiler başlamaktadır.

Konuşma gecikmesi yaşayan çocuklara ailelerinin televizyon izletmemesi son derece önemlidir. Televizyon izlemek yerine ailenin çocukla bol bol konuşması çocuğun konuşmak için ihtiyaç duyduğu rol modele sahip olmasını sağlayacaktır. Çocuğun aynı zamanda kendi akranları ile vakit geçirebileceği gruplarda da bulunması gerekmektedir.

Alt Kısımdan Doktor'a Sor

Alt kısımdan Doktorumuza Sorularınızı Sorabilirsiniz...

Sayfa başına git