Anaokulu Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar

Anaokulu Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar
30 Haziran 2018 tarihinde eklendi.

Anaokulu Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Okul öncesi eğitim denilen dönem yani anaokuluna başlama yaşı 3 yaş civarı ile 6 yaş arası olarak kabul edilir. Okul öncesi eğitim çocuğun karakterinin geliştiği, sosyalleşmeyi, paylaşabilmeyi, arkadaşlığı, birlikte çalışmayı öğrenerek kişilik temellerinin atıldığı bir dönem olarak görülür.

O yüzden anaokulu seçiminde dikkat edilecekler belirlenmeli buna göre arayışa girilmelidir. Bu dönemde çocuk, belirli bir süre de olsa ailesinden ayrılacak ve birey olarak bir şeyler yapacaktır. Çocuğun özgüvenini etkileyecek bu durum için doğru adreslerin seçilmesi çok önemlidir. Çocukları anaokulu çağına gelmiş aileler ilk önce kendilerini bu duruma hazırlamalı, benim çocuğum okula gitmeye hazır duygusunu taşımalıdır. Özellikle Anne ve babanın çalıştığı büyük şehirlerde çocukların küçük yaşlardan itibaren anaokullarına başlaması, sosyal ihtiyaçlar ve psikolojik olarak da gelişim açısından kaçınılmaz bir durum olarak ortaya çıkmıştır.

Anaokulu seçiminde dikkat edilecekler;

•Hiç şüphesiz ilk dikkat edilecek husus öğretmen seçimidir. Öğretmenin aldığı eğitim, çocuğa yaklaşım tarzı, çocuğun okula severek gitmesini sağlayacak cinsten olmalıdır.
•Okulun sağladığı imkanlar, kullanılan araçlar, oyuncaklar, eğitim malzemeleri çocuğun ilgisini çekmek açısından çok önemlidir.
•Anaokulu seçiminde dikkat edilecekler arasında en önemlilerinden biri de, okulun temizliği ve güvenliğidir. Çocuğun sağlığına etki edecek unsurlardan arındırılmış bir ortam olması çok önemlidir.
•Aile ile Okulun iletişimi de çok önemli bir husustur. Çocuğun beslenmesi ve gelişimi hakkında bilgilendirilmesi, ailenin eksik kalan noktalarda desteklenmesi gerekir. Yine burada aileye gerekli bilgilendirmeler yapılarak onlarında eğitilmesi gerekir.
•Yapılan aktiviteler çocukları zorlayıcı değil, çocuğun yaşına uygun olarak öğrenmesine, keşfetmesine dayalı oyunlar ve eğitimler olmalıdır.
•Eğiticilerin çocukla olan etkileşimi, konuşma tarzı, davranışları sevecen ve çocuğun seviyesine göre olmalı, çocuk öğretmenden bir şeyler öğrendiğinin farkına varmalıdır.

Anaokulu Seçiminde Dikkat Edilecek NoktalarAnaokulu seçiminde dikkat edilecekler, temel olarak bunlar olmakla birlikte bu seçenekler, kişilerin tercihlerine, sosyal ortamlarına, hayat tarzlarına bağlı olarak genişletilebilir ve çoğaltılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken, bir çocuğun gelişiminde en önemli dönem olan 0-5 yaş grubunda çocuğun sağlıklı bir kişilik, kendine güvenli, kararlı, becerileri ve davranışları gelişmiş bir birey olarak hayatına devam edebilmesi bu yaşlarda ortaya çıkmaktadır.

Bunun bilincinde olarak hareket edilmeli, seçimleri buna göre yapmalı, artık çocuğun büyümeye başladığının ve onunda kendi başına bir birey olduğunun farkına varılmalıdır. Bu bilgiler ışığında çocuğun eğitim hayatına başlangıcı araştırılarak ve itina ile belirlenmelidir.

Alt Kısımdan Doktor'a Sor

Alt kısımdan Doktorumuza Sorularınızı Sorabilirsiniz...

Sayfa başına git