Ameliyathane Nasıl Hazırlanır?

Ameliyathane Nasıl Hazırlanır?
23 Eylül 2014 tarihinde eklendi.

Ameliyathanede çalışan tüm personel standart disiplin kurallarına uymalı ve sürekli kontrol altında tutulmalıdır. Ameliyathane kıyafetleri yeni yıkanmış olmalıdır. Açık yarası olanlar ameliyathaneye alınmamalıdır. Saç ve bıyık temiz olmalı ve maske ve kep ile örtülmelidir. Tırnaklar kısa ve ojesiz olmalıdır. Takılar çıkarılmalıdır. Ameliyat odasına giren herkes ellerini yıkamalıdır. Ameliyat odasına görevliler dışında girişler kısıtlanmalıdır. Maskelerin koruyuculuğu kısa süreli olduğundan ve her 100 sözcüklük konuşmada 36 bakteri havaya salındığından maske kullanılsa dahi gereksiz ve yüksek sesle konuşmalardan sakınılmalıdır.

Steril bir obje yalnızca diğer steril objelerle temas halinde kaldığı sürece sterildir. Sterile temas eden sterildir. Temize, kontamine veya sterilliği belirsiz bir objeye temas eden steril obje kontaminedir.Steril bir alana yalnızca steril objeler konulmalıdır.

Görüş alanı dışındaki steril bir obje veya sabit bir şekilde göz altında tutulamayan bel altındaki bir obje kontaminedir. Steril bir tepsiye sırt dönülmemeli veya göz önünden ayrılmamalıdır. Steril objeler eller mümkün olduğu kadar yakın olacak şekilde tutulmalıdır.

Havayla uzun süre temas eden steril obje ve alanlar kontaminedir. Hızlı hareketler hava akımları oluşturarak steril alan ve objeleri tanecikler yoluyla kontamine eder Steril alanda konuşmak, gülmek, aksırmak ve öksürmek yasaktır. Üst solunum yolu infeksiyonu olan personel steril alandan uzak tutulmalıdır. Steril paketler açılırken steril teknik kullanılmalıdır (steril alana dokunmadan ve mümkün olduğu kadar yakından). Steril alandaki objeler mümkün olduğu kadar az hareket ettirilmelidir.

Steril bir yüzey ıslak ve kontamine bir yüzeyle temas ederse steril obje veya yüzey kontamine olur. Sıvılar yerçekimi yönünde akar. Kontamine bir sıvı yerçekimi yönünde steril bir obje üzerine akarsa steril obje kontamine olur. El yıkama ve kurulamada parmaklar en yukarıda olacak şekilde pozisyon alınır.

Steril bir alan veya kabın kenarlarındaki 2,5 cm’lik alan kontamine kabul edilmelidir. Açılan şişelerin ağızları kontamine kabul edilip bir miktar sıvı akıtıldıktan sonra sıvının geri kalanı aynı açıdan kullanılacağı kaba dökülmelidir.

ameliyathane nasıl olurÖzet olarak, dekontaminasyon, dezenfeksiyon ve sterilizasyon, enfeksiyon kontrol programının temelini oluşturur. Tanı ve tedavi amaçlı kullanılan alet ve malzemelerde çapraz enfeksiyonu önleyecek işlemlerin yapılması şarttır. Sterilizasyon, basit bir işlem olarak kabul edilmemeli; tıbbi amaçlı kullanıma uygun malzeme sağlanması, yani üretim süreci gibi değerlendirilmelidir. Sterilizasyon, aletlerin kullanım alanından transferi, ön temizlik ve dekontaminasyonu, hazırlık ve bakım alanına taşınması, sayımı, bakımı ve kontrolü, paketlenmesi, steril edilmesi, depolanması, kullanım alanına kadar sterilliği korunarak saklanması basamaklarının tümünü içeren bir işlemler dizisidir. Bu aşamaların her birinde tanımlanmış kurallara uyulması, her aşamada yapılanların denetlenmesi ve düzenli olarak kayıtların tutulması sterilizasyonun vazgeçilmez gerekleri arasındadır.

Aletler temizlik ve dekontaminasyonu yapılmadan steril edilmemelidir. Yapılan uygulamalarla ilgili yazılı prosedürlerin bulunması ve çalışan kişilerin eğitiminin sürekliliği vazgeçilmez bir koşuldur. Prosedürler ve protokoller düzenli aralıklarla gözden geçirilmeli, denetlenmeli ve gerektiğinde yeniden düzenlenmelidir. Bu konuda yapılacak işlemler için ülkemizde faaliyet gösteren Dezenfeksiyon, Antisepsis ve Sterilizasyon Derneği‘nin düzenlemiş olduğu rehberler ve bilimsel toplantı dökümanları kullanılmalıdır.

Alt Kısımdan Doktor'a Sor

Alt kısımdan Doktorumuza Sorularınızı Sorabilirsiniz...

Sayfa başına git